Uvjeti poslovanja i prodaje

Uvjeti poslovanja i prodaje dio su obveze prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam prodavatelj odnosi se na trgovačko društvo Audio Tour d.o.o. registrirano na adresi: Osojnička 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, OIB: 44539058457, MBS: 090033497, Registarski sud: Registrirano u Trgovačkom sudu u Dubrovniku, tel: +385 98 947 7730 Antea, +385 99 169 9000 Ivona; e-mail: info@audiotour.hr; web stranica: book.audiotour.hr; IBAN: HR0423400091111043977; Osobe ovlaštene za zastupanje : Vanja Jelić Stjepović.

Pojam kupac odnosi se na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web shopa prisutnog na web stranici Prodavatelja (book.audiotour.hr), ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe. Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije , odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Pojam web shop odnosi se na Internet trgovinu dostupnu na stranicama book.audiotour.hr. Ova Internet trgovina pokrenuta je kao uslužni servis tvrtke Audio Tour d.o.o. (dalje u tekstu: tvrtka) te će podaci na njoj biti ažurirani sukladno svim novim promjenama. Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima korištenja, da su Vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate Internet trgovini i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na adresu info@audiotour.hr.

Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da Vaše naknadno korištenje web stranice  predstavlja Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. Audio Tour d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, preuzimanje, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih osoba.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih i nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj Internet trgovini. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Tvrtka zadržava pravo da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše. Korištenjem sadržaja ove Internet trgovine korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Audio Tour d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Audio Tour d.o.o. se odriče svake odgovornosti vezane na Materijale dostavljene od strane trećih osoba. Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

Sav sadržaj na stranicama je informativne prirode. Trudimo se pružiti što više informacija, detalja i specifikacija. Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati artiklu.

Cijene

Cijene istaknute na web shopu book.audiotour.hr izražene su u eurima (informativno u kunama) te je u njih uračunat PDV. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se zasebno obračunavaju. Cijene mogu varirati ovisno o kanalu prodaje pa tako cijene u web shopu ne moraju odgovarati cijenama u poslovnicama. U slučaju da cijena istaknuta na web shopu iz bilo kojeg razloga ne odgovara stvarnoj cijeni proizvoda Audio Tour d.o.o. će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca i omogućiti mu da izmjeni ili otkaže narudžbu. Audio Tour d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

Plaćanje

Plaćanje možete izvršiti u poslovnicama Audio Tour d.o.o. na načine navedene u tim poslovnicama ili uplatom na žiro račun.

Plaćanje karticama

Za plaćanje u trgovini i u internetskoj trgovini možete koristiti debitne i kreditne kartice Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire i Visa Premium.

Trenutno je na web shopu moguće plaćanje po ponudi/rezervaciji koja će Vam biti dostavljena na e-mail adresu. U ponudi/rezervaciji će biti navedeni i troškovi dostave ako se odlučite za opciju dostave na adresu koju navedete. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način (putem telefona ili kataloga) iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine (odnosno telefona ili kataloga) uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu). Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik/kupac prihvati ponudu dovršenjem narudžbe.

Dostava

Dostava se vrši isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Robu ne dostavljamo u inozemstvo.

Audio Tour d.o.o. nudi nekoliko opcija dostave i preuzimanja robe:

1. Besplatno preuzimanje u poslovnicama Audio Tour d.o.o. na navedenim adresama: Osojnička 2, 20000 Dubrovnik .

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača na odnose između potrošača (Kupca) i trgovca (Prodavatelja) u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, kao niti za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od dvije godine od predaje proizvoda.

Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac nastojati će isti riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja. Potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred ovlaštenim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Platforma za online rješavanje sporova Europske unije
Za online rješavanje potrošačkih sporova (ORS)  možete koristiti platformu dostupnu na slijedećem linku:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Reklamacije

Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti robu te u slučaju vidljivih oštećenja na ambalaži skrenuti pažnju dostavljaču i zatražiti da se ista evidentiraju. Oštećenu robu niste dužni preuzeti. U slučaju da kupac ne reklamira dostavljaču oštećenja na ambalaži smatra se da roba preuzeta u neoštećenoj ambalaži. Ako se oštećenja na proizvodu utvrde nakon otvaranja paketa/ambalaže molimo da sačuvate originalnu ambalažu te o istom obavijestite Audio Tour d.o.o. najkasnije u roku od 5 dana od primitka robe putem email adrese: info@audiotour.hr

U obavijesti navedite broj računa ili narudžbe, kratki opis oštećenja te po mogućnosti fotografije oštećenja. Molimo da oštećenu robu ne koristite ako namjeravate koristiti pravo na raskid ugovora jer bi u protivnom moglo doći do smanjenja vrijednosti robe. Kupac je prilikom preuzimanja dužan usporediti primljene artikle sa računom/narudžbom te zatražiti od dostavljača da evidentira ako nešto nedostaje. Naknadne reklamacije ne uvažavamo. Rizik oštećenja i/ili manjka robe prelazi na kupca u trenutku potpisa dostavnice i/ili izjave da je zaprimio robu prema specifikaciji i/ili računu u neoštećenoj ambalaži.

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupci imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma preuzimanja za robu kupljenu putem webshopa na stranicama book.audiotour.hr. Troškove povrata robe kod jednostranog raskida ugovora snosi kupac.

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora dužni ste nas o tome obavijestiti prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanu poštom na adresu: Audio Tour d.o.o., Osojnička 2, 20000 Dubrovnik  ili na email: info@audiotour.hr

U izjavi obavezno navedite ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, email adresu, broj računa. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana.

Povrat robe možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Audio Tour d.o.o. ili je putem dostavne službe možete poslati na adresu: Audio Tour d.o.o., Osojnička 2 20000 Dubrovnik.

Molimo da povrat izvršite najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Prilikom povrata kupac je dužan robu zaštititi i zapakirati na način kako je ista i dostavljena.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

U slučaju da kupac bez razloga (nisu vidljiva oštećenja na proizvodu i/ili ambalaži) odbije zaprimiti naručenu robu Audio Tour d.o.o. ima pravo zadržati izravne troškove povrata robe.

Zamjena robe moguća je samo u slučaju da je roba oštećena u transportu ili se radi o robi sa greškom.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da je:

- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) kupac ima pravo uputiti prigovor na robu i usluge prodavatelju u pisanoj formi.
Prigovor se podnosi na slijedeći način:
1. E-mailom na adresu info@audiotour.hr
2. Putem pošte na adresu Audio Tour d.o.o., Osojnička 2, 20000 Dubrovnik.

Preporučamo da za podnošenje prigovora/reklamacije preuzmete obrazac dostupan na dolje navedenoj poveznici:

Obrazac za podnošenje prigovora

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 radnih dana od zaprimanja. Molimo Vas da u prigovoru obavezno navedete kontakt podatke kako bismo Vam mogli poslati pismeni odgovor.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa pravima i obvezama. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost. Uvjeti prodaje primjenjuju se na sve ugovore o prodaji sklopljene između Audio Tour d.o.o. (prodavatelj) i osobe koja robu kupuje (kupac) proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovim internet stranicama.

Korisnicima koji krše odredbe ovih uvjeta Audio Tour d.o.o. može ograničiti pristup i pružanje određenih usluga.

Završne odredbe

Prihvaćanjem navedenih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta i prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.